2019-2020 სასწავლო წლის II სემესტრის საგამოცდო ცხრილი

22-05-2020
2019-2020 სასწავლო წლის II სემესტრის საგამოცდო ცხრილი...
წარმატებული აკრედიტაცია
22-05-2020
2020 წლის 22 მაისს, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილ...
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის განცხადება

14-05-2020
კონსერვატორიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ მიმართულებისა და პროგრამის...
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის განცხადება
14-05-2020
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავდა რეკომენდაც...
შიდაშესარჩევ კონკურსს მეთოდური რესურსის შექმნისთვის

09-05-2020
კონსერვატორია ხელმეორედ აცხადებს შიდაშესარჩევ კონკურსს მეთოდური რესურსის შექმნის...
შიდას შესარჩევი კონკურსის ხელმეორედ გამოცხადება
07-05-2020
კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გათვალ...
კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს სხდომა

03-05-2020
კონსერვატორიაში სტუდენტის სწავლის საფასურის საკითხის განხილვა...
ორიენტირი - კონკურსის შედეგები
29-04-2020
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „კულტურის ...