გამოცემები წლების მიხედვით


ბალეტის ისტორია
ლექციები

 

ავტორი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი  ნანა ლორია

რეცენზენტები:
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი მარინა ქავთარაძე 
ხელოვნების დამსახურებული არტისტი მარინა ალექსიძე
რედაქტორი:
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი გულბათ ტორაძე

ISBN 978-9941-9308-5-0
2014  წ.

 

ბალეტის ისტორიის ლექციების კურსი კონსერვატორიის სტუდენტებისთვის არის განკუთვნილი. ესაა პირველი ქართულენოვანი სახელმძღვანელო ბალეტის ისტორიის შესახებ. წიგნი მოიცავს ბალეტის განვითარების ვრცელ პერიოდს - მისი ჩასახვიდან ჩვენს დრომდე. მასში წარმოდგენილია მსოფლიო საბალეტო ხელოვნების ისტორიის ძირითადი ეტაპები, გამოჩენილი ქორეოგრაფებისა და მოცეკვავეების, ასევე ხელოვნების ამ სფეროში მოღვაწე კომპოზიტორების შემოქმედება, ისტორიული მნიშვნელობის სპექტაკლები.

 

                                                                                                                                                                                   

 

სარჩევიკონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10