გამოცემები წლების მიხედვით

აკუსტიკური მუსიკის ჩაწერა
ლექციები

 

 

ავტორი - მანანა ჟღენტი
რეცენზენტები:
რევაზ კიკნაძე და  მიხეილ კილოსანიძე
რედაქტორები:
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი მარიკა ნადარეიშვილი
ლალი ბიჭიაშვილი (ლიტ. რედაქტორი)
ISBN  978-9941-9308-4-3
2014 წ.

 

წიგნი პირველი ქართულენოვანი სახელმძღვანელოა აკუსტიკური მუსიკის ჩაწერაში. იგი მომზადებულია ნორვეგიის (ოსლოს) მუსიკის აკადემიისა და თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ერთობლივი პროექტის - “უმაღლესი სამუსიკო განათლების მოდერნიზაცია საქართველოში” - ფარგლებში;  განკუთვნილია ახალი მუსიკალური ტექნოლოგიების კურსის სტუდენტთათვის, აგრეთვე, ზოგადად მუსიკის მოყვარულთათვის. წიგნი შედგება ორი ნაწილისგან: 1) მუსიკის ინჟინერია, რომელიც ეხება საბაზისო ტექნიკურ საკითხებს და  2) პროგრამა "Cubase"-ს.

 

 

 

                                                                                                                                                     


სარჩევიკონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10