გამოცემები წლების მიხედვით

პოლიფონია თანამედროვე ქართველი კომპოზიტორების შემოქმედებაში
                            

                                ნარკვევები

 

 

ავტორი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                  ლეილა მარუაშვილი


                  
რეცენზენტი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                        რუსუდან წურწუმიარედაქტორი:  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
                         ქეთევან ბოლაშვილი

 

 

 

ISBN 978-9941-9308-0-5
2013 წ.

 

 

 

წიგნი ეძღვნება მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის გამოჩენილ ქართველ კომპოზიტორთა პოლიფონიური აზროვნების თავისებურებებს. ნარკვევები თეორიული მუსიკისმცოდნეობით დაინტერესებულ მკითხველსა და უმაღლესი სამუსიკო საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებს წარმოდგენას შეუქმნის თანამედროვე ქართული პოლიფონიის განვითარების ზოგიერთ მიმართულებაზე.


                                                                                                                                                          

 

სარჩევიკონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10