გამოცემები წლების მიხედვით

პიანისტური ხელოვნების ძირითადი პრობლემები

 

 

ავტორი - რუსუდან ხოჯავა

 

 

რეცენზენტი: რევაზ თავაძე

 


რედაქტორი: ნათელა თავხელიძე

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-9941-9308-1-2
2013 წ.

 

 

 

 

 

 

 

ნაშრომის  ქვეთავებში  ავტორი განიხილავს  იმ საკითხებს, რომელიც  მისი აზრით დგას პიანისტის წინაშე, როგორიცაა:  „მუსიკალური ნიჭიერება“, „ტექსტის სიზუსტე“, „სიტყვა, აზროვნება, მეტყველება“, „განათლება, წიგნიერება“, „ბგერათწარმოქმნა, შინაგანი სმენა“, „ტემპო-რიტმი“, „ხატოვანი აზროვნება“, „ინდივიდუალობა“, „ემოციური თვითგამოხატვა, ზომიერება, გემოვნება“, „ინტონირება“, „სულიერება“, „დრამატურგია, ინტერპრეტაცია“, „ტექნიკა“.  ნაშრომი  დამხმარე სახელმძღვანელოს სახით  განკუთვნილია ახალგაზრდა პედაგოგთათვის, შემსრულებლებისა და სტუდენტებისთვის; თან ახლავს ანოტაციები რუსულ და ინგლისურ ენებზე.


                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10