გამოცემები წლების მიხედვით

             ხემიან-საკრავიერი მუსიკისა და
          საშემსრულებლო ხელოვნების ისტორია


 
ავტორი:  ალექსანდრე ლორია
                

რედაქტორები:  გულბათ ტორაძე 
                             ქეთევან ბაქრაძე

  

 

 

 

 

 

                          
ISBN 978-99940-943-6-3
2010 წ.
 

 

წიგნში დაწვრილებითაა განხილული მსოფლიო ხემიან-საკრავიერი მუსიკისა და საშემსრულებლო ხელოვნების ისტორია; გამოჩენილი მუსიკოსების საშემსრულებლო ხელოვნება, საკომპოზიტორო შემოქმედება და პედაგოგიკა.  გამოცემა წარმოადგენს პირველ ცდას აღნიშნულ თემაზე ქართულ ენაზე სახელმძღვანელოს შექმნისა. იგი განკუთვნილია  კონსერვატორიის საორკესტრო-სიმებიანი განყოფილების სტუდენტთათვის; აგრეთვე, ზოგადად საშემსრულებლო ხელოვნების ისტორიით დაინტერესებული სპეციალისტებისთვის.

 

                                                                                                                                                           

 

სარჩევი


 კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10