გამოცემები წლების მიხედვით

            მესამე საერთაშორისო სამუსიკისმცოდნეო
 სტუდენტური კონფერენცია - კონკურსის მოხსენებები

                  

 

 

რეცენზენტი: რუსუდან წურწუმია

რედაქტორი: ქეთევან ბოლაშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-9941-9308-2-9
2013  წ.

 

 

კრებულში წარმოდგენილია 2012 წლის 29-30 აპრილს კონსერვატორიაში ჩატარებული მესამე საერთაშორისო სამუსიკისმცოდნეო სტუდენტური კონფერენცია - კონკურსზე წაკითხული მოხსენებები.

 

                                                                                                                                                     


სარჩევი

 კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10