დადგენილება N1/2020 - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2020 წლის ბიუჯეტის წარმომადგენლობით საბჭოზე გადაგზავნის შესახებ.

 

დადგენილება N2/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური პერსონალი 5 წლიანი სამეცნიერო შემოქმედებითი აქტივობის სტატისტიკური ანალიზის დამტკიცების შესახებ.


დადგენილება N3/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 2019 წლის მუშაობის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.


დადგენილება N4/2020 კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტზე მისაღებ მოთხოვნებში წარმოდგენილი ცვლილებების დამტკიცების შესახებ.


დადგენილება N5/2020 სადოქტორო პროგრამის "საშემსრულებლო ხელოვნება" კონცენტრაციის საორკესტრო სიმებიანი და ჩასაბერი საკრავების ხელმძღვანელის შავლეგ შილაკაძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.


დადგენილება N6/2020 - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წარმომადგენლობითი საბჭოს უფლებამოსილების დარჩენილი ვადით, საშემსრულებლო  (2 წევრი) და კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტიდან (2 წევრი) წარმომადგენლობით საბჭოში სტუდენტთა შესავსებად არჩევნების გამოცხადების შესახებ.


დადგენილება N7/2020 - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილი სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში  ფირმა "Bechstein"-ის როიალების შეძენის შესახებ

 

დადგენილება N8/2020 თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კოსერვატორიის 2020 წლის  საგამომცემლო გეგმის დამტკიცების შესახებ.


დადგენილება №10/2020 ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) საქართველოში შესაძლო გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით და სადეზინფექციო სამუშაოების
მასშტაბური ჩატარების მიზნით სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესი შეჩერების შესახებ

 

დადგენილება №11/2020 ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) საქართველოში გავრცელების სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესი შეწყვეტის შესახებ


დადგენილება N12/2020 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საპროექტო განაცხადის შერჩევის წესის  (საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული   კონკურსებისათვის დამტკიცების შესახებ

 

დადგენილება N13/2020 ახალი კორონავირუსის ინფექციის (СOVID-19) საქართველოში გავრცელების თავიდან აცილებისა და პრევენციის მიზნით სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ


დადგენილება N14/2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ  კონკურსზე „ხელოვნება განათლებისათვის - მცირე გრანტების კონკურსი სახელოვნებო განათლებაში“ შემოსული საპროექტო განაცხადების შიდასაკონსერვატორიო შეფასება/შერჩევის შესახებ.