აბიტურიენტმა რეგისტრაციისას უნდა შემოიტანოს შემდეგი საბუთები:


1.შემოქმედებით ტურებზე რეგისტრაციის ფორმა (იხ. ფორმა);
ფორმის  შესავსებად  ისარგებლეთ  პროგრამების, სპეციალობების ნუსხით.
2.საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი;
3.ერთი  ფოტოსურათი (3X4) ელექტრონული სახით (JPG).
4.გამოცდების საფასურის (50 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარის ასლი,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10