საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველებმა რეგისტრაციისას უნდა შემოიტანონ შემდეგი საბუთები:  • განცხადება რექტორის სახელზე (ფორმა ივსება ადგილზე);

  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) დედანი;

  • 6 ფოტოსურათი (ზომით 3X4-ზე);

  • გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული საგამოცდო–საიდენტიფიკაციო ბარათი (დედანი და ასლი);

  • საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედანი და ასლი;

  • გამოცდების საფასურის (30 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.

 

საბანკო რეკვიზიტები


 

 

 

 

 

 

 

 

 


შაბათი
25.11
18:00
მცირე დარბაზი
პეტრე ამირანაშვილის ხსოვნის საღამო
შაბათი
25.11
19:00
დიდი დარბაზი
თბილისის სახ. კონსერვატორიის სტუდენტური სიმფონიური ორკესტრი
კვირა
26.11
19:00
დიდი დარბაზი
გულიკო კარიაული - 70
სამშაბათი
28.11
18:00
მცირე დარბაზი
კამერული მუსიკის კონცერტი - ეძღვნევა კ.ვარდელის ხსოვნას
ოთხშაბათი
29.11
18:00
მცირე დარბაზი
ლისტის მუსიკის აკადემიის და თბილისის სახ. კონსერვატორიის პრო
ხუთშაბათი
30.11
19:30
მცირე დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის საღამო - ალექსანდრე ცომაია