საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველებმა რეგისტრაციისას უნდა შემოიტანონ შემდეგი საბუთები:  • განცხადება რექტორის სახელზე (ფორმა ივსება ადგილზე);

  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) დედანი;

  • 6 ფოტოსურათი (ზომით 3X4-ზე);

  • გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული საგამოცდო–საიდენტიფიკაციო ბარათი (დედანი და ასლი);

  • საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედანი და ასლი;

  • გამოცდების საფასურის (30 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.

 

საბანკო რეკვიზიტები


 

 

 

 

 

 

 

 

 


ორშაბათი
26.02
18:00
მცირე დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი
სამშაბათი
27.02
18:00
მცირე დარბაზი
სავიოლინო და კამერული მუსიკის კონცერტი
ოთხშაბათი
28.02
18:00
მცირე დარბაზი
ვოკალური მუსიკის კონცერტი
ოთხშაბათი
28.02
20:00
დიდი დარბაზი
ჯაზის საღამო - ბექა გოჩიაშვილის ტრიო
სამშაბათი
06.03
18:00
მცირე დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი
კვირა
01.04
19:00
დიდი დარბაზი
"ვირტუოზის სული" უვე ბერკემერი (ფ-ნო), ბელა ბერკემერ-მახარაძ
პარასკევი
13.04
19:00
დიდი დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი - ლუკა ოქროს