საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველებმა რეგისტრაციისას უნდა შემოიტანონ შემდეგი საბუთები:  • განცხადება რექტორის სახელზე (ფორმა ივსება ადგილზე);

  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) დედანი;

  • 6 ფოტოსურათი (ზომით 3X4-ზე);

  • გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული საგამოცდო–საიდენტიფიკაციო ბარათი (დედანი და ასლი);

  • საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედანი და ასლი;

  • გამოცდების საფასურის (30 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.

 

საბანკო რეკვიზიტები


 

 

 

 

 

 

 

 

 


სამშაბათი
24.04
18:00
მცირე დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი - ნათია ნატროშვილი
ოთხშაბათი
25.04
15:00
მცირე დარბაზი
ქეთი ბარბაქაძე - საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი
პარასკევი
27.04
19:00
დიდი დარბაზი
თსკ-ს სტუდენტური სიმფონიური ორკესტრი
კვირა
06.05
18:00
მცირე დარბაზი
თბილისის საგუნდო მუსიკის VIII საერთაშორისო ფესტივალი
კვირა
06.05
19:00
დიდი დარბაზი
ლუკაშ ვონდრაჩეკი
პარასკევი
11.05
19:00
დიდი დარბაზი
თბილისის საგუნდო მუსიკის VIII საერთაშორისო ფესტივალი
შაბათი
12.05
19:00
დიდი დარბაზი
თბილისის საგუნდო მუსიკის VIII საერთაშორისო ფესტივალი
ორშაბათი
14.05
19:00
დიდი დარბაზი
თბილისის კონცერტინო - 30