თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

სადოქტორო პროგრამები:

1. სამუსიკისმცოდნეო კვლევები

    სპეციალობები:

 • მუსიკის თეორია
 • მუსიკის ისტორია
 • ეთნომუსიკოლოგია
 • საეკლესიო მუსიკოლოგია
 • საშემსრულებლო ხელოვნების ისტორია და თეორია

2. კომპოზიცია

    სპეციალობა:

 • კომპოზიცია

3. საშემსრულებლო ხელოვნება

    სპეციალობები:

 • სოლო ფორტეპიანო,
 • ორგანი
 • საოკონცერტმაისტერო დაოსტატება
 • კამერული ანსამბლი
 • საორკესტრო სიმებიანი საკრავები
 • საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები
 • აკადემიური გუნდის დირიჟორობა
 • აკადემიური სიმღერა

სწავლების ფორმა - დღის დასწრებული. სწავლება წარმოებს ქართულ ენაზე.
სწავლის  ხანგრძლივობა - 3 წელი (6 სემესტრი, 180 ECTS).
სწავლის საფასური -1 წელი -3200 ლარი.

 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27,
(+995 555) 59 07 75,
(+995 555) 41 20 71

email: registration@tsc.edu.ge

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10