სადოქტორო პროგრამებზე მისარები გამოცდების მოთხოვნები:


სადოქტორო პროგრამებზე "სამუსიკისმცოდნეო კვლევები" (სპეციალობები: მუსიკის თეორია, მუსიკის ისტორია, ეთნომუსიკოლოგია, საეკლესიო მუსიკოლოგია, საშემსრულებლო ხელოვნების ისტორია და თეორია) ბარდება შემდეგი გამოცდები:

1.უცხო ენა: (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული)
2.სპეციალობა


სადოქტორო პროგრამებზე "კომპოზიცია" ბარდება შემდეგი გამოცდები:

1.სპეციალობა
2.სპეციალობის მომიჯნავე დისციპლინები
3.უცხო ენა: (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული)


სადოქტორო პროგრამაზე „საშემსრულებლო ხელოვნება“ ბარდება შემდეგი გამოცდები:

1.სპეციალობა
2.სპეციალობის მომიჯნავე დისციპლინები
3.უცხო ენა: (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული)

იხ.მოთხოვნები

 

სოლო ფორტეპიანო
ორგანი
კამერული ანსამბლი
საკონცერტმაისტერო დაოსტატება
საორკესტრო საკრავები - სიმებიან-ხემიანი
საორკესტრო საკრავები - ჩასაბერი და დასარტყამი
აკადემიური გუნდის დირიჟორობა
აკადემიური სიმღერაკონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10