სადოქტორო პროგრამებზე მისაები გამოცდების მოთხოვნები:


სადოქტორო პროგრამზე „სამუსიკისმცოდნეო კვლევები“ (სპეციალობები: მუსიკის თეორია, მუსიკის ისტორია, ეთნომუსიკოლოგია, საეკლესიო მუსიკოლოგია, საშემსრულებლო ხელოვნების ისტორია და თეორია) ბარდება შემდეგი გამოცდები:

     1.  უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) იხ. მოთხოვნები

     2.  სპეციალობა იხ. მოთხოვნები


სადოქტორო პროგრამზე „კომპოზიცია“ ბარდება შემდეგი გამოცდები:

     1.  სპეციალობა  იხ. მოთხოვნები

     2.  უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) იხ. მოთხოვნები

 

სადოქტორო პროგრამზე „საშემსრულებლო ხელოვნება“ (სპეციალობები: სოლო ფორტეპიანო, საკონცერტმაისტერო დაოსტატება, კამერული ანსამბლი, საორკესტრო საკრავები, აკადემიური გუნდის დირიჟორობა, აკადემიური სიმღერა) ბარდება შემდეგი გამოცდები:

 

1. უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, იტალიური)  იხ. მოთხოვნები

2. სპეციალობა:

სოლო ფორტეპიანო  იხ. მოთხოვნები

ორგანი  იხ. მოთხოვნები

საკონცერტმაისტერო დაოსტატება  იხ. მოთხოვნები

კამერული ანსამბლი  იხ. მოთხოვნები

საორკესტრო სიმებიანი საკრავები  იხ. მოთხოვნები

საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები  იხ. მოთხოვნები

აკადემიური გუნდის დირიჟორობა  იხ. მოთხოვნები

აკადემიური სიმღერა იხ. მოთხოვნები

 

3. მომავალი სადისერტაციო ნაშრომის გაფართოებული გეგმის დაცვა. იხ. მოთხოვნები

 

 

 

 

 

 

 


კონტაქტი:

ტელ.: (+995 32) 2 98 70 27

ელ-ფოსტა: study@tsc.edu.ge
მის:
0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ.№ 8-10