აბიტურიენტებმა  რეგისტრაციისას  უნდა  შემოიტანონ  შემდეგი  საბუთები:


•    განცხადება რექტორის სახელზე (ფორმა ივსება ადგილზე);
•    3 ფოტოსურათი (ზომით 3X4-ზე) ელექტრონული (დისკზე) და ამობეჭდილი სახით;
•    ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის / უმაღლესი აკადემიური სამუსიკო განათლების დამადასტურებელი დიპლომი და დიპლომის დანართი (დედანი);
•    საგამოცდო პროგრამის ნუსხა ორ ენაზე (ქართული, ინგლისური) ამობეჭდილი და ელექტრონული სახით (CD);
•    საქართველოს მოქალაქის  პირადობის  დამადასტურებელი მოწმობის დედანი და ასლი;
•    გამოცდების საფასურის (20 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.
შენიშვნა: საბუთების შემოტანა შეუძლიათ მხოლოდ იმ ბაკალავრებს, ვისაც  გავლილი აქვს სამუსიკო-საგანმანათლებლო პროგრამა.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ოთხშაბათი
23.05
17:00
დიდი დარბაზი
ფესტივალი "ქალი და მუსიკა" - თ. ფუტკარაძის "თევზის წერილები"
ოთხშაბათი
23.05
19:00
დიდი დარბაზი
ფესტივალი "ქალი და მუსიკა" - ნ. სვანიძე "გულიდან სისხლის წვე
ხუთშაბათი
24.05
18:00
დიდი დარბაზი
ნიჭიერთა ათწლედის მოსწავლეთა კონცერტი
შაბათი
26.05
18:00
დიდი დარბაზი
თსკ-ს სტუდენტთა გალა კონცერტი
კვირა
27.05
19:30
დიდი დარბაზი
ქართული ხალხური სიმღერის კონცერტი - ანსამბლი ანჩისხატი
ორშაბათი
28.05
19:00
დიდი დარბაზი
ანა მამისაშვილის (ვიოლინო) კონცერტი
ორშაბათი
28.05
19:00
მცირე დარბაზი
ახალგაზრდა ეთნომუსიკოლოგთა რესპუბლიკური კონფერენციის კონცერტ
ხუთშაბათი
31.05
20:00
დიდი დარბაზი