საერთო ფინანსური შეზღუდვების მიუხედავად, კონსერვატორიამ მზრუნველთა საბჭოს, სახელმწიფოსა და სხვადასხვა ბიზნეს ჯგუფის დახმარებით ჩაატარა აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დიდი ნაწილი. თუმცა კიდევ ბევრი რამ დარჩა გასაკეთებელი. თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტები მოითხოვს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას, ახალი მუსიკალურ-ტექნოლოგიური ლაბორატორიის შექმნას, სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა მობილობის სტიმულირებას, საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტებში აქტიურ ჩართვას და სხვ.

 

ყოველივეს უზრუნველყოფა მხოლოდ კონსერვატორიის ძალისხმევით შეუძლებელია. მადლიერნი დაგრჩებით, თუ დაგვეხმარებით კონსერვატორიისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხთა მოგვარებაში.

 

 

გაგვიკეთეთ საჩუქარი შემდეგი მიმართულებებით:

 

სტიპენდიები

ფაკულტეტის მხარდაჭერა

სასწავლო და საშემსრულებლო პროგრამების დაფინანსება

სამეცნიერო  კვლევების  მხარდაჭერა

სტუდენტთა შემოქმედებითი გაერთიანებების (ორკესტრი, ფოლკლორული ანსამბლი, სტუდენტური ანსამბლები, სტუდენტთა სპექტაკლების სცენური დადგმა) მხარდაჭერა

საზაფხულო პროგრამები

ინსტრუმენტების რეკონსტრუქცია და შესყიდვა

სარემონტო სამუშაოების დასრულება

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება

 

 

 

ჩვენ მოხარულნი ვიქნებით თქვენთან ერთად განვიხილოთ ის საკითხები, რომელთა მხარდაჭერასაც ისურვებთ.

 

დაგვიკავშირდით და მოგვაწოდეთ თქვენი წინადადებები

 

ტელ: (+995 32) 299 91 44;
ფაქსი: (+995 32) 298 71 87
ელ-ფოსტა: tbil_conservatory@hotmail.com
მისამართი: 0108, თბილისი, გრიბოედოვის ქ.8