სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ცხადდება შიდა მობილობის წესით სტუდენტთა მიღება.


მობილობის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე:
http://tsc.edu.ge/index.php?m=981

შიდა მობილობის ვადები:
1.    დოკუმენტების გაგზავნა ელ.ფოსტაზე  study@tsc.edu.ge  – 28, 29, 30 აგვისტოს (თბილისის დროით 19:00 საათამდე);  
2.    შემოქმედებითი ტურების/გასაუბრების განრიგის გამოცხადება  – 1 სექტემბერი;
3.    შემოქმედებითი ტურების / გასაუბრების ჩატარება  –  2 სექტემბერი;
4.    კრედიტების აღიარება  –  3-4 სექტემბერი;
5.    სტუდენტებისთვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა  –  3-4 სექტემბერი;

შიდა მობილობის ფარგლებში მისაღები ადგილების რაოდენობა.
შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების რეგისტრაციისას გამოსაგზავნი დოკუმენტები. 

 

 

 

 

 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27,

email: study@tsc.edu.ge

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10