მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!!!

 

 

 

სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 2019-2020 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრისთვის ცხადდება შიდა მობილობის წესით სტუდენტთა მიღება.


მობილობის უფლებას მოიპოვებს აქტიური / შეჩერებული / შეწყვეტილი (არაუმეტეს 12 თვისა) სტატუსის მქონე სტუდენტი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების ერთი წლის შემდეგ;

 

შიდა მობილობის ვადები:
1.    დოკუმენტების გაგზავნა ელ.ფოსტაზე  study@tsc.edu.ge  – 22-23 იანვარი (თბილისის დროით 18:00 საათამდე);  
2.    დოკუმენტების წარდგენა  სასწავლო დეპარტამენტში (№228) –  24 იანვარი (12:00-15:00); 
3.    შემოქმედებითი ტურების განრიგის გამოცხადება  – 24 იანვარი, განრიგი
4.    შემოქმედებითი ტურების ჩატარება  –  27-30 იანვარი;
5.    კრედიტების აღიარება  –  30-31 იანვარი;
6.    სტუდენტებისთვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა  –  31 იანვარი;
7.    ჩასარიცხ პირთა შესახებ ბრძანების გამოცემა და რეესტრში ასახვა – 03-05 თებერვალი;

 

შიდა მობილობის ფარგლებში მისაღები ადგილების რაოდენობა.

პროგრამა „მუსიკის თეორია“ -  1 ადგილი

მობილობის მსურველი სტუდენტების მიერ წარსადგენი დოკუმენტები

 


საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995 322) 987 027(+995 555) 41 20 71  /12:00-დან 18:00 საათამდე
ელ-ფოსტა: study@tsc.edu.ge
მისამართი: 0108, თბილისი, გრიბოედოვის ქ. № 8-10

 

 

 

 

 

 

 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10