თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

2020-2021 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები ადგილების რაოდენობა

აკადემიური პროგრამა/სპეციალობა 

ადგილების რაოდენობა

 

უფასო                                      

ფასიანი  

ჯამი  

1. საშემსრულებლო ხელოვნება

 

 

 

კლავიშიანი საკრავები

5

3

8

ორგანი

0

1

1

აკადემიური გუნდის დირიჟორობა

4

2

6

სოლო აკადემიური სიმღერა

5

8

13

საორკესტრო სიმებიანი საკრავები

 

 

 

ვიოლინო

4

1

5

ალტი

1

1

2

ჩელო

2

1

3

საორკესტრო ჩასაბერი საკრავები

 

 

 

ფლეიტა

2

1

3

ჰობოი

1

0

1

კლარნეტი

2

0

2

ფაგოტი

2

0

2

ვალტორნა

1

0

1

2. კომპოზიცია

2

1

3

3. მუსიკისმცოდნეობა

 

 

 

მუსიკის თეორია

1

0

1

მუსიკის ისტორია

1

0

1

საეკლესიო მუსიკოლოგია

1

1

2

ეთნომუსიკოლოგია

1

1

2

4. მუსიკის ტექნოლოგია

0

2

2

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27,

email: study@tsc.edu.ge

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10