თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორია 2020-2021 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას  სამაგისტრო პროგრამებზე:

•    მუსიკისმცოდნეობა (სპეციალობები: მუსიკის თეორია, მუსიკის ისტორია,   ეთნომუსიკოლოგია, საეკლესიო მუსიკოლოგია)
•    კომპოზიცია
•    მუსიკის ტექნოლოგია

შემოქმედებითი ტურების ჩატარების განრიგი:

1) 26 აგვისტოდან 30 აგვისტოს ჩათვლით მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია: დოკუმენტების გამოგზავნა ელ.ფოსტაზე registration@tsc.edu.ge (თბილისის დროით 19:00 საათამდე);
2) 1 სექტემბერი - შემოქმედებითი ტურების განრიგის გამოცხადება;
3) 2-3 სექტემბერს - შემოქმედებითი ტურების ჩატარება;

 

მაგისტრანტობის კანდიდატებმა რეგისტრაციისას უნდა შემოიტანონ შემდეგი საბუთები (იხ.საბუთების ნუსხა)

 

შენიშვნა: სპეციალობის შეცვლის შემთხვევაში აპლიკანტი აბარებს კოლოკვიუმს მის მიერ არჩეული სპეციალობის/პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად. კოლოკვიუმის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მოხდება მისი დაშვება სპეციალობის გამოცდაზე.
კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27,

email: study@tsc.edu.ge

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10