პროექტის სათაური:

შემოქმედებითი კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავება XXI საუკუნის ფორტეპიანოსა და მისი სამომავლო პერსპექტივების კვლევის მაგალითზე

 

აბსტრაქტი/რეზიუმე:

წინამდებარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს, ქართული აკადემიური მუსიკის სფეროში პირველი შემოქმედებითი კვლევის (Artistic Research) ჩატარება, მეთოდოლოგიის შემუშავება და დანერგვა.

 

დამფინანსებელი:

რუსთაველის ეროვნული სამცნიერო ფონდი

 

წამყვანი ორგანიზაცია:

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

 

ბიუჯეტი:

175660 ლარი

 

პროექტის ხელმძღვანელი:

ნინო ჟვანია

 

პროექტის მენეჯერი:

ეკა ჭაბაშვილი

 

პროექტში მონაწილე სხვა პირები:

თამარ ჟვანია